Mailserver opzetten voor een groot bedrijf

Een klant van ons heeft ongeveer 200 medewerkers in de buitendienst. Deze medewerkers bekeken hun mail via de ADSL-verbinding van de klant. Deze constructie kon uiteraard niet zo blijven. De upstream van de ADSL-verbinding staat zoveel gebruikers niet toe. In house gebruikt de klant het pakket GroupWise van Novell.

Oplossing

Aangezien de klant goede ervaringen had met Open Source oplossingen voor hun website wilden ze graag het e-mailprobleem ook met Open Source producten oplossen. Natuurlijk speelde de licentiepolitiek ook een grote rol. Voor deze klant hebben wij een mailserver ingericht die geplaatst is in een datacentrum. De e-mail afhandeling voor de buitendienst medewerkers vindt op deze mailserver plaats. De gebruikers kunnen de e-mail lezen met een web-interface en gebruik maken van de e-mail client op hun eigen computer. Het gebruikersbeheer is gekoppeld aan de bestaande Novell eDir omgeving en kan met de reeds gebruikte tools onderhouden worden. Natuurlijk vindt alle communicatie plaats via beveiligde verbindingen.

Implementatie

Er waren een paar uitdagingen die opgelost moesten worden. Zo was het natuurlijk wel de bedoeling dat de koppeling tussen de twee servers onmerkbaar was voor de gebruikers. Het moest uiteraard mogelijk zijn dat de binnendienst naar de buitendienst kan mailen en vice versa. Eigenlijk zonder dat de medewerkers hoeven na te denken in welke groep de medewerker zich bevindt die ze willen mailen.

Naast de extra mailserver wilde de klant ook dat de e-mail gecontroleerd wordt op spam en virussen. Ook deze functie werd toegevoegd aan de linux-server. Er werd besloten om alle e-mail binnen te laten komen op de Linux mailserver en de e-mail voor de binnendienst door te sturen naar de bestaande Groupwise server. De e-mail stroom de andere kant op wordt via ‘fetchmail’ opgelost omdat er binnen Groupwise geen bruikbare doorstuur functie zit.

Voor de koppeling aan de Novell eDir wordt gebruik gemaakt van de LDAP interface. Er wordt een eDir dienst op de Linux server geinstalleerd en deze wordt via een VPN connectie in de bestaande omgeving opgenomen. Er wordt een SMTP dienst (exim) en een IMAP dienst (cyrus) geinstalleerd die via LDAP tegen de eDir aanpraten. Hierdoor kan al het gebruikersbeheer met de bestaande Novell tools uitgevoerd worden.

Kosten

Door gebruik te maken van Open Source oplossingen kan er flink bespaard worden op de licentiekosten. Ook kan er nu makkelijk gebruik gemaakt worden van Open Source spam- en virusfilter oplossingen.

Voordelen

  • De belasting van de bestaande internet verbinding is enorm afgenomen.
  • De bestaande beheer structuur blijft intact.
  • Er kan makkelijk een antispam en -virus oplossing toegevoegd worden.
  • De flexabiliteit is enorm toegenomen.

Nadelen

  • De agenda en todo functionaliteit worden niet overgenomen.

Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen, dan kunt u altijd nog even contact met ons opnemen.